Velkommen

Konsulentvirksomheden Meldgaard har eksisteret i over 20 år. Vi arbejder med forandring og udvikling både individuelt, afdelingsspecifikt og organisatorisk.

Afsættet for forandrings- og udviklingsarbejdet er den situation, som er gældende for kunden. Det betyder, at vi udelukkende arbejder med skræddersyede tiltag og processer tilpasset den kultur og de mål og værdier, der nu engang er gældende hos kunden.

Temaerne for processerne ligger som regel i spændingsfelterne mellem ledelse, samarbejde og kommunikation. Processeerne gennemføres enten i form af individuel rådgivning og sparring, afdelingsspecifikke tiltag og/eller som (tvær)organisatoriske samarbejder.

De individuelle processer omfatter typisk sparring, personanalyse, rådgivning, talentudvikling og rekruttering. Om ønskeligt kan sparringen gennemføres af flere erfarne konsulenter med særlige spidskompetencer.

Direktions- og afdelingsspecifikke tiltag vedrører ofte team- og samarbejdsudvikling, forretnings- og strategiudvikling, kompetenceudvikling samt konfliktløsning og motivation.

På det organisatoriske plan arbejder vi typisk med at sikre videndeling og tværgående samarbejde gennem praksislæring, organisatoriske analyser, kunde- og interessentanalyser.