Grundsyn

Ledelse er…
Før noget andet handler al ledelse om menneskelige relationer – vel at mærke meningsfulde menneskelige relationer. Mennesker kommer altså før produkter, teknologier, services og markeder.

Der skal være en mening
Det er fascinerende at være med til at udvikle mennesker og organisationer, men der skal også være en grund til, ja et mål for forandringer og udvikling. Eller som undertitlen på Sejr Meldgaards bog lyder: Udvikling er svaret – men hvad var spørgsmålet? Det betyder, at det er forestillingen om fremtiden i form af mål, strategier og udbytte, der bliver bestemmende for, hvad det er for en udvikling, der skal iværksættes

Vækst og værdi
Udgangspunktet er altid, at når vi har med mennesker at gøre, skal vi gøre os særlig umage. Ledelsen har et stort ansvar for at udvikling og forandringer går ordentligt for sig.

Løsninger skabes
Fokus er forandringsledelse og organisationsudvikling i form af analyser, processer, seminarer, netværk og sparringsforløb. Formålet er hver gang at se helheder og skabe overblik udefra, for derefter at sætte ind med udviklingstiltag, hvor de involverede positivt udfordres og involveres til i fællesskab at skabe løsninger – og dermed også vækst og værdi.
Tilgangen er humanistisk.