Grundsyn

MMMM

MENNESKER 
Menneskelige mennesker. Menneskelig organisations- og forretningsudvikling. Menneskelig ledelse. Og menneskeligt samarbejde og kommunikation. Mennesker menneskeliggøres. Tilgangen er humanistisk.


MULIGHEDER 
Det er forestillingen om fremtiden, der er medbestemmende for, hvad det er, vi (op)når. Gennem en nysgerrig og udforskende tilgang åbnes muligheder. Udefra og ind, op og ned, hen og på tværs. Metodisk. Medinddragende. Mulige muligheder muliggøres.


MÅL 
Det er visionerne, målene, strategierne og ønskerne til den fremadrettede værdiskabelse, der er bestemmende for, hvad det er for en udvikling, der skal iværksættes. Målbare mål markerer mulighedsrummet. Metodisk. Mærkbare mål


MENING 
Med respekt for mennesker, muligheder og mål iværksættes tiltag, som giver mening og perspektiv -  i form af analyser, samtaler, refleksioner, processer og coachingforløb. Medskabende. Meningsfuldt.