Metoder

Tilgang
Vi har en tro på, at det er gennem relationer og arbejdsglæde, vi skaber de bedste resultater. Det betyder samtidig, at vi søger at skabe viden om det, der virker ud fra tesen om, at hvis ikke vi ved, hvad det er, der allerede virker, kan det være vanskeligt at få mere af det, der giver energi, glæde og værdi.
Derfor arbejder vi ud fra teorierne om anerkendende kommunikation og fortællingerne bag samme. Den systemiske og socialkonstruktivistiske tilgang farver vort sprog og tænkning på en udogmatisk måde i og med, at vi (bevidst) blander forskellige metoder og teorier. Herigennem får vi løsninger, der passer til virkelighedens blå blomst – men også udfordrer den. På baggrund af opgavens karakter og kundens kontekst skræddersys en løsning, hvor relationerne, de forskellige virkelighedsopfattelser, samt ønskerne i forhold til fremtiden foldes ud gennem strukturede dialoger og kommunikationsprocesser.

Mål & mening med processer
Når det er relevant og muligt, foretrækker vi at arbejde processuelt – for at skabe tid til eftertænksomhed – for at give mulighed for, at den enkelte når at forberede sig, både praktisk og mentalt – for at kunne involvere og forpligte relevante interessenter undervejs – for at kunne forankre og nyttiggøre tiltag. Men også fordi vi erfaringsmæssigt har oplevet, at forandring og udvikling tager tid, når det skal virke. Af respekt for det, der allerede er. Og for at sikre, at sjælen kommer med. Men ingen proces for processens skyld. Processen stiler altid mod nogle fastlagte mål. Alligevel viser det sig ofte, at det er nødvendigt at tage andre ruter end de først planlagte for at nå i mål. Det forudsætter evnen til hurtigt at danne sig et overblik, fokusere og kommunikere – samt en stor og bred værktøjskasse.

Før · Under · Efter
Procestænkningen betyder at vore ydelser typisk består af aktiviteterne:
Før en fællesaktivitet –: interviews, analyser, hjemmeopgaver etc.
Under en fællesaktivitet –: en forandring eller et udviklingstiltag, et seminar, en konference etc.
Efter en fællesaktivitet –: et handlingstiltag, opfølgning, evaluering, læring, rapportering etc.