Netværk

At medbringe sin tvivl og forundring
Tanken med vores netværk à 6-8 personer er at skabe et forum, hvor der er mulighed for at hente hjælp og inspiration til det, der optager den enkelte – både på det faglige, ledelsesmæssige og det personlige område. I netværket tager vi os tid til refleksion og fordybelse, forpligter os selv og hinanden og har lyst til både at give og turde gøre os sårbare.

Ledelse, forandring & udvikling
Vi sætter fokus på ledelse, forandring og udvikling - det, der er vanskeligt, mærkeligt, udfordrende eller irriterende. Ja, det som det af den ene eller anden grund ikke er muligt at tale med ret mange andre om. Men vi vil også udforske det, der virker, giver glæde, inspirerer og skaber værdi – herunder hvad det er for vilkår, der giver mulighed for vækst.

Umagen værd…
Målet med netværket er at være en attraktiv erstatning for og/eller supplement til traditionelle ledelseskursusforløb. Det betyder samtidig, at der skal være et konkret afkast for den enkelte – underforstået: det skal være umagen værd, og den enkelte skal opleve, at netværket bidrager med konkrete værktøjer, ny viden, inspiration og energi til at komme videre med de ledelsesmæssige udfordringer, som presser sig på. Det er netværket, der afgør, hvad der er relevant at tale om, hvordan og med hvilket mål.

Kunne du være interesseret i at deltage i et netværk, er du velkommen til at kontakte Sejr Meldgaard for at høre om mulighederne.