Samarbejde

Samarbejde & Kommunikation
Behovet for at kunne arbejde sammen som et team bliver sædvanligvis tydeliggjort, når en ny afdeling etableres, en eksisterende afdeling står over for en ny og krævende opgave, eller en række mennesker får til opgave at samarbejde på tværs af eksisterende organisationsstrukturer og/eller fagligheder.
Meldgaard tilbyder at gennemføre skræddersyede tiltag til støtte for optimering af det interne samarbejde, hvor de forretningsmæssige og personlige elementer bindes sammen – eksempelvis via:

  • Etablering af en positiv energi gennem identifikation af, hvad der motiverer og glæder
  • Klare og meningsfulde arbejdsmæssige mål
  • Indsigt i hvordan parterne kan støtte og bygge på hinandens styrker
  • Spilleregler for hvordan man samarbejder og kommunikerer
  • Evnen til at kunne give og modtage både ros og ris
  • Meningsfulde møder med fokus på fremdrift

Arbejdsglæde & Motivation
Vi har den opfattelse, at det er arbejdsglæde og gode relationer, der skaber produktivitet. Så derfor er det ikke godt nok ’bare’ at trives – vi skal have glæde, engagement og passion i dagligdagen. For når vi er engagerede og glade, lykkes vi som regel – og vi smitter og motiverer andre.
Én af forudsætningerne for arbejdsglæde og motivation er, at vi ved, hvad det er, der virker for os – og hvad det er, vi gerne vil have mere af. Og det kan i sig selv være lidt af en udfordring at gennemskue.
Men når den lokale gartner kan finde ud af at sætte en lille mærkat i sine planter og dermed hjælpe os som købere til at tage vare på plantens udvikling, kunne vi måske også interessere os lidt for vore egne vilkår for vækst. For også arbejdsglæde er afhængig af noget og nogen.
Så hvordan hjælper vi hinanden med at tydeliggøre og respektere det, vi hver især behøver for at lykkes – både personligt og i forhold til de mål og opgaver, vi i fællesskab skal løse?
Vor tilgang går typisk via symmetriske og sokratiske dialoger med repræsentanter for organisationens forskellige grupperinger.