Sparring

Udfordrende nærvær
Udgangspunktet for sparring med Meldgaard er nærvær!
Ud over faglige kvalifikationer, kalder sparring på ordentlighed. En moralsk forankring er vigtig. Vi skal gøre os umage. Turde udfordre og være nysgerrige på hinanden, på livet og på ledelse.
Når afsættet er på plads, kan parterne vende emner af personlig, samarbejdsmæssig eller faglig karakter, såsom:

  • Strategisk afklaring og udvikling
  • (Personale)ledelsesmæssige udfordringer
  • Forandringer af organisationer – og mennesker
  • Kompetenceudvikling – faglig, social og personlig
  • (Op)løsning af tvivl og konflikter
  • Ressource- og karriereafklaring
  • Identifikation af vækstvilkår
  • Afbalancering af arbejdsliv og privatliv

Sparringsformer
Meldgaard tilbyder forskellige former for sparring:

  • Sparring, som omfatter tætte 1:1-dialoger. Indledningsvis aftales mål, rammer og overordnede spilleregler for sparringstiltaget, ligesom indhold, form og omfang af sparringen afklares. Meget ofte omfatter sparringen både tætte dialoger og forskellige former for (skriftlige) refleksionsopgaver og analyser.
  • Executive-sparring, som er udarbejdet for den kreds af ledere, som vil udvikle og raffinere sin selv-ledelse, samspillet med andre og den generelle ledelse/projektledelse af/i virksomheden. Parallelt hermed fokuseres på udviklingen af evnen til at kommunikere hensigtsmæssigt, målrettet og virkningsfuldt. Afhængigt af den enkelte topleders ønsker og behov sammensættes så et forløb, hvor relevante ressourcepersoner ad hoc tilkobles.