Rekruttering

Værdiskabende rekruttering
Meldgaard bidrager til rekruttering og search af ledere og specialister gennem samtaler og analyser
Strukturerede før-, under- og efterforløb.
Respektfuldt, ordentligt og værdiskabende.
Både set med kundens og kandidaternes øjne.

Search af kandidater: 
Mulighed for via search at finde relevante kandidater; specialister og ledere:
  - Afklaring af jobprofil
  - Search-proces
  - Fremlæggelse af relevante kandidat-cv’er

Support til rekruttering:
Afdækning af kandidaternes kompetencer gennem samtaler og analyser 
  - Afklaring og prioritering af job- og personprofil 
  - Samtaler med, analyser af og feedback til kandidater
  - Bidrag til afklaring af relevante kandidater 

Onboarding:
Aktiviteter til sikring af, at den rekrutterede kandidat trives og lykkes i den nye kontekst - faseopdelt
  - Introduktion: Eksistensberettigelse, forventninger, mål, råderum
  - Teamet: Holdet, opgaverne, kpi’er, trivsel, interessenterne 
  - Resultatskabelse: Successer, kritiske faktorer, samarbejde, kommunikation
  - Evaluering: 360 graders interessentanalyse og feedback