Analyser

Analyser – med ydmyghed
Det er ikke alt, der kan eller skal måles og vejes. Men når man arbejder strategisk, er det nødvendigt at få et fælles sprog og et fælles billede af status og et fælles billede af fremtiden. Hermed bliver der behov for at skabe grundlag for dialog og proces – og i højere grad se resultaterne som midler til at fortsætte ad vejen eller gå ad nye veje.

Meldgaards grundantagelser

  • I enhver organisation er der noget, der virker.
  • Det vi fokuserer på, bliver vores virkelighed – og virkeligheden skabes af mennesker.
  • Vi skal medbringe det bedste fra fortiden – og ikke ødelægge det, der virker.
  • Det er vigtigt at værdsætte og bygge på forskellighed.

Analysen som afsæt for dialog
Organisationer er sociale organismer med mange forskellige stemmer og med forskellige vilkår for samarbejde, kommunikation og resultatskabelse. Både for den enkelte medarbejder og for konsulenten er det afgørende at få indsigt i de forskellige virkeligheder og relationer, for at kunne agere.
For at kunne rådgive og bidrage med relevante tiltag foretrækker vi at starte et forløb med en analyse. Og vi tilbyder en række forskellige typer af analyser og tests – bestemt af opgavens karakter. Det være sig analyser rettet mod individer, teams, afdelinger og/eller organisationer.
Det betyder, at vi både er i stand til at gennemføre risikoanalyser og simuleringsværktøjer, talent- og ressourceanalyser, lederanalyser, trivselsanalyser, skræddersyede relations- og interessentanalyser.
I tilknytning til sidstnævnte har Sejr Meldgaard udgivet “360 graders procesanalyser. Svaret er udvikling – hvad var spørgsmålet?” på DJØF Forlag.