Forandring

Udvikling gennem forandring

Selv om forandringer er mere naturlige end det modsatte, er det bestemt ikke alle forandringer, der lykkes. Eller får den effekt, som det oprindeligt var planen.

Tiden er måske derfor også til at forandre de metoder, vi ofte bruger til at forandre verden på, så vi får en større succesrate – både på organisationsniveau og for den enkelte.

Meldgaard bidrager gerne med udvikling, forandring og forankring af organisatoriske forandringsprocesser - herunder:

Udvikling: 
Forestillingen om fremtiden - gennem fælles sprog og billede af status, mål og værdier

Forandring: 
Operationalisering af forestillingen om fremtiden - organisatorisk, fagligt og ledelsesmæssigt

Forankring: 
Samarbejde, kommunikation og resultatskabelse - gennem konkret praksis-læring


Udgivelse:
I tilknytning til ledelsesarbejde har Sejr Meldgaard udgivet:
Tvivl· Magt · Æstetik. Samtaler, refleksioner og fortællinger om ledelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag