Analyser

Analyser - med ydmyghed
Det er ikke alt, der kan eller skal måles og vejes. Men når man arbejder med ledelse  og strategi, kan det være hjælpsomt gennem analyser at få et billede af status og af hvilke veje, der fremadrettet kan vælges. 
Analyser planlægges, udvikles og gennemføres i et tæt faseopdelt samarbejde med kunden.                                                                                 

Analysen som afsæt for dialog 
Meldgaard tilbyder en række forskellige typer af skræddersyede analyser og tests – både på individ-, gruppe- og organisationsniveau - eksempelvis:                    

360 graders analyser og feedback:
Organisations/lederudvikling via skræddersyede strategi- og værdiafledte interessentanalyse-processer

Ledelse, trivsel og resultatskabelse:
Teamudvikling via analyser af sammenhængen mellem ledelse, trivsel, resultatskabelse - og type                         

Ressourceidentifikation:
Skræddersyede kompetenceafdækkende analyser i kombination med talent-, motivations- og typeanalyser                                             

                                 
Udgivelse:
I tilknytning til analysetilgangen har Sejr Meldgaard udgivet: 360 graders procesanalyser. Svaret er udvikling – hvad var spørgsmålet? på DJØF Forlag.                                                                                              


.